Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för dig som är prenumerationskund eller har ett konto hos Scandinavian Meditation. Genom att kryssa i rutan ”Jag har läst och godkänt användarvillkoren” när du registrerar ett konto eller blir kund hos Scandinavian Meditation förbinder du dig att följa kundvillkoren nedan. Alla referenser till ”vi” menas i dessa villkor Scandinavian Meditation. Med ”du” och ”dig” menas dig som kund eller kontoinnehavaren.

Scandinavian Meditation ägs av Vitamin24 AB, org.nr 556732-3679, Tumstocksvägen 11 A, 187 66 Täby, Sverige

Dessa kundvillkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa kundvillkor berör. Du uppmärksammas på att särskilda villkor kan komma att gälla för visst erbjudande. Särskilda villkor för erbjudanden gäller som tillägg till dessa villkor.

Du åtar dig att löpande hålla dig uppdaterad och att följa vid var tid publicerade regler och kundvillkor. Du kan alltid se information rörande din prenumeration hos Scandinavian Meditation på hemsidan ”Mitt konto” i inloggat läge.

Scandinavian Meditation skall i skälig omfattning bistå dig vid frågor eller problem angående din prenumeration eller ditt konto. Scandinavian Meditation kan nås via email under ”kontakt” på hemsidan.

Prenumerant hos Scandinavian Meditation

För att bli prenumerant hos Scandinavian Meditation måste du vara minst 16 år. Du kan vara privatperson eller företagare. Vidare måste du uppge korrekt namn, mailadress, postadress och betalningsinformation. Du är skyldig att uppdatera dessa uppgifter om de vid någon tidpunkt skulle förändras.

Scandinavian Meditation’s tjänst inkluderar:

  1. Streaming av ljud och film.
  2. Arbetsmaterial i pdf format.

Kampanjkoder och Introduktionserbjudande

Introduktionserbjudandet ”prova gratis i 14 dagar” eller andra så kallade kampanjkoder som medför att man kan använda Scandinavian Meditation’s tjänster utan kostnad under en begränsad tid, är endast till för helt nya kunder hos Scandinavian Meditation’s. Introduktionserbjudandet gäller endast en gång per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Först vid introduktionserbjudandets slut debiteras du din första betalning enligt vald prenumerations typ. Du som kund och prenumerant har alltid rätten att avbryta prenumerationen innan introduktionserbjudandet har löpt ut för att ej bli debiterad någon kostnad. Du som kund och prenumerant har också alltid rätten att när som helst under pågående prenumeration avsluta prenumerationen och eventuell återkommande betalning. Detta görs under ”Mitt konto” på hemsidan. Uppdaterad information gällande detta finns på hemsidan ”Vanliga frågor”

Ett erbjudande om att använda Scandinavian Meditation’s tjänst till lägre pris eller med en viss rabatt under en begränsad tid, gäller en gång per person och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Efter erbjudandets slut övergår tjänsten automatiskt i en betald prenumeration till ordinarie pris.

Erbjudandet gäller endast med de villkor som angivits i det specifika erbjudandet.

Kostnad och betalning

Scandinavian Meditation erbjuder våra kunder möjligheten att göra ett val om löpande eller i förskott teckna en prenumeration. Löpande månadsalternativ är 99 kr per månad. Därtill ges möjlighet att i förskott betala sin prenumeration för fler månader åt gången och därmed få rabatt på månadskostnaden. Förskottsbetalningen sker för ett fast antal månader och ger då en given rabatt i kronor. Vid förskottsbetalning 3 månaders prenumeration betalar du 269 kr (ord. pris 297 kr ), vid förskottsbetalning av 12 månaders prenumeration betalar du 950 kr (ord. pris 1148 kr). Vilket ger ca 10% respektive 20% rabatt.

Rabattsatser och valbara antal månader kan komma att ändras av Scandinavian Meditation. (Alla angivna priser är inklusive moms). Specialerbjudanden med begränsad giltighetstid kan förekomma.

Genom att bli prenumerant hos Scandinavian Meditation godkänner du att Vitamin24 AB debiterar ditt kontokort kostnaden för din prenumeration månads-, kvartal- eller årsvis. Då du blir prenumerant hos Scandinavian Meditation debiteras ditt kort först efter avslutad introduktionsperiod. Nästa debitering sker efter valt prenumerationsalternativ.

Scandinavian Meditation förbehåller sig rätten att ändra månadskostnad och andra avgifter samt lägga till nya månadskostnader eller avgifter gällande våra produkter och tjänster. Vid en sådan förändring kommer separat information att sändas ut av Scandinavian Meditation inom rimlig tid före dessa förändringar träder i kraft. Om du inte accepterar en sådan förändring kan du säga upp din prenumeration på hemsidan.

För att hålla en hög säkerhet gällande sekretess sker all betalning i dagsläget via Stripe, länk till Stripe’s betaltjänst finns på sidan ”Vanliga frågor”

Förskottsbetalning görs via alternativen Kvartal och Helår, vid kortbetalning dras kostnaden för hela förskottsperioden direkt.

Om du väljer att avsluta prenumerationen under förskottsperioden kommer beloppet för den resterande tiden, eller för eventuella kvarvarande krediter, ej att återbetalas eller ges tillgodo. Tillgången till prenumerationsmaterial på Scandinavian Meditation fortlöper till förskottsperiodens slut.

Scandinavian Meditation förbehåller sig rätten att sluta erbjuda olika typer av prenumerationsalternativ.

Scandinavian Meditation debiterar ditt kontokort löpande för respektive prenumerationsalternativ från första dagen efter prövotiden fram tills prenumerationen eventuellt sägs upp. Om uppsägning ej görs förnyas din gällande prenumeration. Om rådande prenumerationsalternativ ej finns kvar eller kan göras gällande övergår prenumerationen till en, i enlighet med ordinarie prislista, prenumeration med motsvarande tidsmängd antingen månatliga, varje ”3 månaders” eller ”12 månaders” kontokorts debiteringar.

Vid utebliven betalning av prenumerationskostnad har Scandinavian Meditation rätt att pausa tillgången till prenumerationstjänsten. Detta gäller till dess att betalning sker på nytt.

Vid betalning via kontokort gör Scandinavian Meditation tre försök med två dagars mellanrum att genomföra betalning. Om betalning inte har erhållits vid det 3:e dragningstillfället kommer Scandinavian Meditation kontakta dig via email.

Avsluta prenumeration

Din prenumeration hos Scandinavian Meditation förlängs automatiskt varje månad eller i enlighet med det prenumerationsalternativ du träffat avtal kring om uppsägning inte sker. Uppsägning kan ske när som helst men för att prenumerationen inte ska förlängas ska den sägas upp senast sista dagen i pågående prenumerationsperiod. Uppsägning av prenumerationen sker på hemsidan där du också kan se när din innevarande betalperiod slutar men oavsett så löper prenumerationen alltid pågående prenumerationsperiod ut, och du kommer att debiteras för denna period. Scandinavian Meditation erbjuder inte återbetalning för delvis outnyttjad betal period.

Uppsägning sker i inloggat läge på under ”Mitt Konto”. En bekräftelse på uppsägningen skickas via e-post. Scandinavian Meditation garanterar inte mottagande av uppsägning som sker via epost eller brev.

Scandinavian Meditation’s streamingtjänster

Den här sektionen fastställer villkoren för Scandinavian Meditations streamingtjänster där du kan streama ljudfiler, filmer och annat innehåll till din dator, läsplatta, smartphone eller annan godkänd utrustning som är kapabel att ta emot den.

Bildkvaliteten kan variera ifrån Utrustning till Utrustning och kan bero på en rad faktorer såsom tillgänglig band bredd och hastighet på din internetuppkoppling mm. Scandinavian Meditation lämnar inga garantier på bildkvaliteten eller tillgängligheten av sin streamingtjänst.

Scandinavian Meditation kan ta bort tillgängligheten till sin streamingtjänst från dig om du bryter mot dessa villkor. Scandinavian Meditation kan också förändra, begränsa, villkora, avsluta eller debitera för ditt användande av Scandinavian Meditation streamingtjänst från tid till annan. Scandinavian Meditation kommer dock att ge dig besked innan extra eller ytterligare avgifter införs för hela eller delar av Scandinavian Meditation streamingtjänst. Om du inte accepterar dessa förändringar kan du välja att avsluta din prenumeration.

Scandinavian Meditation streamingtjänster kan begränsas på grund av tekniska orsaker, medvetna uppdateringar eller orsaker som ligger utanför vår kontroll.

Upphovsrätten och andra rättigheter på material som du streamar ifrån Scandinavian Meditation streamingtjänst tillhör Scandinavian Meditation. För att upprätthålla dessa rättigheter använder sig Scandinavian Meditation av teknik som skyddar den digitala informationen och som begränsar din förmåga att se material i enlighet med givna regler för användning från Scandinavian Meditation. Tänk på att:

  1. Du endast får streama och se material för privat bruk om inte annat specifikt avtalats.
  2. Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan, kopierar, reproducerar, lånar ut, sänder, distribuerar eller på annat sätt överför material.
  3. Du får inte själv, eller på något sätt uppmuntra eller underlätta att någon annan kringgår, modifierar, tar bort, av kompilerar, nedmonterar, förändrar eller på annat vis manipulerar någon säkerhet, kryptering eller annat rättighets hanterande teknik eller mjukvara som är del av något material eller det sätt som filerna streamas till dig.
  4. Du godkänner att Scandinavian Meditation kan använda teknik för att verifiera den geografiska plats du befinner dig på.

Du godkänner att, utöver de rättigheter som Scandinavian Meditation har, alla överträdelser mot dessa Kundvillkor ger Scandinavian Meditation rätten att avsluta din tillgång till Scandinavian Meditation streamingtjänst med omedelbar verkan och utan varsel.

Hemsidan

Scandinavian Meditation hemsida tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Scandinavian Meditation garanterar emellertid inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid.

Användning av hemsidan sker på eget ansvar och på egen risk.

Scandinavian Meditation ansvarar inte under några förutsättningar för skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta till följd av fel eller brister på hemsidan eller som annars orsakats av användandet av denna.

Scandinavian Meditation ansvarar heller inte för försening i överföring, avbrott, fel på Internet- eller telekommunikationer, stöld eller förstöring eller ändring av, eller obehörig anslutning till, användares kommunikation.

Scandinavian Meditation har som ambition, men kan inte garantera att hemsidan är fri från virus.

Vad du inte får göra

Du får inte ladda upp, maila, eller på annat sätt sända något material som innehåller virus eller någon annan datorkod, fil som designats för att störa, förstöra, göra skada eller begränsa funktionaliteten av någon annan mjukvara för datorer sammankopplade direkt eller indirekt med hemsidan. Du får inte störa servrar eller nätverk kopplade till hemsidan eller våra tjänster eller skada några procedurer, policyer eller regler kopplade till hemsidan.

Du får inte utge dig för att vara någon annan person när du använder hemsidan, uppföra dig på ett stötande vis, eller använda hemsidan för illegalt eller skadligt syfte.

För att kunna erbjuda dig en smidig tjänst kommer Scandinavian Meditation att placera en cookie (en liten textfil) på de datorer du använder för att nå hemsidan. När du återvänder till hemsidan kommer denna cookie att möjliggöra för Scandinavian Meditation att känna igen dig som besökare, kontoinnehavare eller kund och förse dig med ett förenklat sätt att logga in på hemsidan. För att kunna bli kontohavare eller kund hos Scandinavian Meditation och kunna ta del av alla funktioner krävs att du accepterar cookies på din dator.

Innehåll och material på hemsidan

Allt material, inkluderat mjukvara och innehåll på hemsidan ägs av Scandinavian Meditation om inget annat uttryckligen anges. Det är Scandinavian Meditation som innehar upphovsrätten till allt material som är tillgängligt på hemsidan. Materialet på hemsidan får inte användas på annat sätt än vad som anges i dessa Kundvillkor, om du inte fått skriftlig tillåtelse ifrån Scandinavian Meditation.

Innehåll på hemsidan såsom filmer och ljudfiler som erbjuds för streaming är Scandinavian Meditation egen egendom och Scandinavian Meditation har rätt att direkt upprätthålla relevanta föreskrifter i dessa villkor gentemot dig och beivra upphovsrättsintrång.

Scandinavian Meditation’s logotyp, Scandinavian Meditation.com som hemsida och alla andra produkter som Scandinavian Meditation erbjuder ägs av Vitamin24 AB. Du har inte rätt att använda dessa varumärken kommersiellt utan Scandinavian Meditation samtycke.

Länkar till andra hemsidor

Scandinavian Meditation kommer att länka till andra hemsidor. Scandinavian Meditation granskar eller stödjer inte några av dessa hemsidor eller tjänster. Scandinavian Meditation är på inget sätt ansvarig för tillgängligheten, personuppgiftspolicyer, innehåll, reklam, produkter, varor, eller annat material och resurser på eller tillgängliga från sådana hemsidor och tjänster. Scandinavian Meditation är inte heller ansvariga för skada, förlust eller anstöt skapad av, eller i samband med, användandet av sådana hemsidor eller tjänster.

Personuppgifter

All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter behandlas med hjälp av modern informationsteknik och lagras hos Scandinavian Meditation enligt gällande lagar och förordningar.

Scandinavian Meditation förbehåller sig rätten att behålla kunduppgifterna efter att prenumerationen har upphört för att förebygga upprepat utnyttjande av introduktions- och kampanjerbjudanden.

Scandinavian Meditation har rätt att kommunicera med dig via fysisk post, telefon eller email för att upplysa om förändringar, erbjudanden eller annat som kan vara kopplat till prenumerationen. Om du inte önskar att få erbjudanden från Scandinavian Meditation under prenumerationstiden eller efter det att prenumerationen upphört kan du tacka nej till detta i erbjudanden vilka tillsänds dig med mail eller genom att kontakta oss via mail.

Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, t.ex. namn, födelsedatum, telefonnummer, emailadress, postadress, medlems-/kund- eller abonnemangsnummer, uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden.

Scandinavian Meditation’s behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Tvister och avtalsbrott

Scandinavian Meditation är inte ansvarig för brister på Hemsidan, i Scandinavian Meditation produkter och tjänster, eller för några brister eller förseningar som Scandinavian Meditation som företag ska leva upp till enligt dessa Kundvillkor, orsakade av faktorer utanför vad som rimligtvis kan ses som ligga inom Scandinavian Meditation’s kontroll.

Scandinavian Meditation ska alltid ges möjlighet att rätta brist i tjänsten innan avtalsbrott ska anses föreligga. Scandinavian Meditation har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga tjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.

I fall tvist föreligger mellan Scandinavian Meditation och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvist genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Överlåtelse

Scandinavian Meditation äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter, fordringar och skyldigheter enligt dessa Kundvillkor utan föregående samtycke av Kunden. Kunden äger inte rätt att utan Scandinavian Meditations skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Kundvillkor.

Vitamin24 AB

Stockholm den 1 September 2017