För att avsluta din prenumeration loggar du bara in på Scandinavian Meditation och går till

”Mitt Konto” och sedan ”Prenumeration”. Där klickar du  ”visa” på din aktiva prenumeration och sedan ”Avsluta” vid åtgärder. Nu är det klart! Du har sedan tillgång till tjänsten tills din innestående betalningsperiod löper ut.