Projektbeskrivning

Guidade meditationer | 30 minuter tystnad | Scandinavian Meditation

30 minuter tystnad

När man känner sig redo att meditera utan guidning, men ändå med stöd då är den här 30 minuters meditation i tystnad perfekt. Här har vi klangskålens ljud i början, slutet och vart femte minut.

Klangen blir som ett hjälpande stöd som för en tillbaks till uppmärksamheten när tankarna vandrar i väg.