Projektbeskrivning

Din egna plats

Den här visualiserings meditationen ger oss en möjlighet att hitta vår egna mentala plats dit vi alltid kan ta oss när vi behöver. Här får vi träna på att ställa oss själva de olika frågor som vi så många gånger vill få svar på. De där svaren som ibland är svåra att plocka fram.

Ju mer vi tränar på den här typen av övningar, desto bättre blir vi på att känna vad vi själva vill och tycker. Helt enkelt tydliggör vi våra egna värderingar.
Ha gärna papper och penna bredvid dig så du kan göra några korta anteckningar efteråt.