Projektbeskrivning

Framtidsjaget – Vad vill jag?

Den här visualiseringsmeditationen är ett starkt hjälpmedel när man vill utvecklas, vill komma vidare eller när man inte riktigt vet vad man vill eller åt vilket håll man ska gå.

Jag brukar prata om den svåraste frågan vi kan ställa oss själva – ”Vad vill jag?
Den här meditationen hjälper oss att komma närmare just det svaret.