Projektbeskrivning

På scenen

På scenen är en coachande övning där vi lägger fokus på att nå lite djupare i vårt inre. En visualisering som hjälper oss att öppna upp och försöka nå de där svaren vi ibland efterfrågar.

Alla typer av visualiseringsövningar kan ibland kännas konstigt i början, men försök vara öppen och låt den första tanken vara den rätta utan att fundera så mycket och ha gärna papper och penna bredvid dig så du kan anteckna kort efteråt.