Grunden i meditation är att styra sin uppmärksamhet mot ett specifikt håll, oftast mot andningen och på det sättet skapa en möjlighet för hjärnan att sortera, gallra och få en möjlighet att stilla sinnet.

På det sättet skapar vi förutsättningar för ett inre lugn och ger oss själva möjligheten att utveckla en förmåga att lättare hantera båda sina tankar och känslor.

Vi alla har tankar och vi tänker…det är liksom hjärnans roll, så att meditera betyder inte att vi ska försöka få tyst i huvudet eller att tankarna ska försvinna. Dom är där och dom ska vara där.

Varje gång vi mediterar eller för den delen gör något annat så vandrar våra tankar iväg.

Antingen funderar vi på saker som har hänt eller så kommer det tankar om saker som ligger framåt i tiden, det gör att vi inte riktigt är med på det vi verkligen gör här och nu.

Resultatet blir att hjärnan jobbar dubbelt, dels fokuserar den på det du verkligen gör och alla intryck som vi inte kan undvika som syn och hörsel t.ex. men om du då samtidigt tänker på allt annat som har varit eller som ska ske…ja… då är det inte så svårt att förstå att hjärnan till slut arbetar dubbla skift.

Så… det vi gör när vi mediterar är att vi tränar på att fokusera på den enda uppgiften vi gör just nu, som t.ex. att andas.

När tankarna kommer noterar vi att dom är där, men låter dom inte fånga vår uppmärksamhet mer än så. Vi låter dom passera som moln på himlen och varje gång vi upptäcker tanken som har kommit och varje gång vi då låter den passera och istället går tillbaks till vår andning blir vi lite starkare mentalt och får lättare att fokusera.

Ju starkare vi blir på att fokusera desto lugnare och mer effektivare blir vi i allt vi gör. Vi blir stabila och påverkas inte lika lätt av negativa tankar, känslostormar eller yttre påfrestningar.

Vi har liksom fått möjlighet att ladda våra mentala batterier, träna upp vår mentala muskel och fylla på våra energibägare.

Ta hjälp av vår guidade meditation, 10 minuter meditation, och fokusera på dina tankar.

Tankar